Kontakt

Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Małopolskie
skr. poczt. Bud. B1, Ip, p. 117

Kierownik

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka
Centrum Energetyki AGH
+48126172801

Strona www